Regulamin hotelu

Regulamin Hotelu ?Browarna 2?


Właściciel Hotelu wysoko cenić sobie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
Doba hotelowa
 • Pokój wynajmuje się na doby, od godziny 12.00 do 11.00 dnia następnego.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10.00, w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia w miarę posiadanych możliwości.

Zasady rezerwacji i płatności

 • Rezerwacji pobytu Klient może dokonać: telefonicznie, w formie elektronicznej lub osobiście.
 • Rezerwacja zachowuje ważność do godz. 19.00 w dniu przyjazdu. W przypadku nieprzybycia do Hotelu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 • W przypadku zamiaru późniejszego przybycia do Hotelu prosimy o powiadomienie.
 • Płatność za pobyt w Hotelu jest pobierana z góry w dniu przybycia. Istnieje możliwość płatności przelewem tylko po wcześniejszym powiadomieniu i opłaty w dniu przyjazdu do godz. 16.00.

Usługi

 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze ich zgłoszenie, co umożliwi jak najszybszą reakcję.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom;
 • Warunki do pełnego wypoczynku Gościa, zachowania tajemnicy o Gościu, sprzątanie części wspólnej, wykonania niezbędnych napraw, profesjonalną i miłą obsługę.

Korzystanie z pokoju

 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 • Osoby niezameldowane w Hotelu mają prawo przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do 21.00.
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Zasady porządkowe korzystania z Hotelu

 • W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do 7.00.
 • Przygotowywanie posiłków może odbywać się tylko w kuchni. Po skończonym posiłku prosimy posprzątać, pozmywać naczynia i odłożyć je na miejsce.
 • Właściciel Hotelu  nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokoju.
 • Za zgubienie kluczy będzie pobierana opłata 50.00zł.
 • Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia.
 • Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy zasady porządkowe niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania i problemy prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 606 805 899 lub 662 019 678